aqua regia бүхий компьютерын хаягдал алт нөхөн сэргээх