хийсвэр ба дамжуулагч суралцагч хөлөг онгоцны гар урлаач