231 ps1 өндөр хүчин чадалтай анхан шатны дэлгэцэнд зориулсан карданы гол