spsr nellore дүүрэг дэх цахилгаан станцын жагсаалт