h алт боловсруулах үйлдвэр hgih чанарын сэгсрэх хүснэгт