ge сансрын нисгэгч угаагчийн алдааг хэрхэн арилгах