cu zn pb-ийн дараа төмрийн хүдрийн их хэмжээний нягтрал